İş Hayatında Psikolojinin Önemi

Ruh sağlığı insanların hayatlarının her alanını etkilediği gibi iş hayatlarını da etkiliyor. Çalışma saatlerinin  uzaması, iş yerindeki insanlarla olan problemler, iş yükü gibi etmenler insanların ruh sağlığını etkiliyor ve psikolojik rahatsızlıklara neden olabiliyor. İnsanların iş  hayatlarında psikolojik olarak zorlandıkları ilk nokta stres ve stresle baş etmede yetersizlik oluyor. Aşırı ve uzun süren stres insanların beden ve ruh sağlığını ciddi anlamda etkiliyor. Beden sağlığına olan etkilerine bakacak olursak; uykusuzluk, unutkanlık, dikkat dağınıklığı , konsantrasyon eksikliği, yorgunluk, kas ağrıları gibi belirtiler görüyoruz. Aynı zamanda psikolojik olarak da; depresif ve sinirlilik hali, kaygı seviyesinde artış oluyor.

   İş hayatındaki verimliliğin artması, üretkenliğin maksimum seviyeye ulaşması için, kişilerin psikolojik olarak iyi hissetmeleri ve motivasyonlarını korumaları önemlidir. Çalışanların ruh sağlığı ve motivasyonları, iş yerlerindeki başarıyı getirecek en önemli iki etken. Çalışanların iş arkadaşlarıyla ve kendinden üst kademe olan çalışma arkadaşlarıyla da iletişimleri, insanların psikolojilerini  etkiyor. İş yerinde , uzun süre iş arkadaşları tarafından mobbinge (psikolojik şiddet)  uğrayan çalışanların psikolojik, fizyolojik ve sosyal hayatları olumsuz etkileniyor. İş hayatı ve özel hayatın etkileşim içinde olduğunu görüyoruz, bu sebeple iş hayatında yaşanan bir problem özel hayatı, özel hayatta yaşanan sorunlar da iş hayatını etkiliyor. Bu yüzden çalışanların yaşadığı stresle nasıl baş edeceğini, içinde çalıştığı zorlu çalışma koşullarına nasıl uyum sağlayabileceği ile ilgili daha çok çalışmaların yapılması gerekiyor. İş yerindeki çalışanların sadece iş yerindeki problemlerine çözüm bulmak yetmiyor, özel hayatındaki sorunlarla da baş edebilmesi gerekiyor.

İş Psikolojisi alanı,  iş  yerindeki çalışanların işlerindeki tatmini arttırmayı ve onların stresle baş etme becerileriyle ilgilenir. Çalışanların ruh sağlığına önem veren ve çalışanların iş hayatındaki performanslarına önem veren işverenler, çalışanlarına psikolojik destek vermek amacıyla, iş yerlerinde iş psikoloğu bulundurmaları gerekiyor. Psikolojik olarak destek gören çalışanların, iş performanslarındaki yükseliş ve işlerindeki verimliliğin artması ,ruh sağlığının  iş hayatında ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu gösteriyor.