İlk Emirdir ‘Okumak’

İlk Emirdir ‘Okumak’

Yüce Rabbimiz “Oku” ayeti ile okumayı emretmiştir.
Doğruyu yanlışı ayırt edelim diye. Okumak insanı her anlamda geliştirmeye sürüklerken insana ruhsal olarak da fayda
sağlar. Aslında sadece okumak da yetmiyor, okuduğunu anlamak ve uygulamak da gerekiyor. Hedefi 12’den vurmak
istiyorsan bu üç temel kurala uymak şart.
Kitap okumak neden önemli şimdi bu konuya değinecek
olursak şöyle açıklayabiliriz.

Okuma ve Kendine Güven


Okuyarak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen bir
kişi, öncelikli olarak kendine olan güvenini artırır. Bu ise aynı
zamanda düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş açısı
sağlayarak, olayları inceleme yeteneği kazandırır.
Ayrıca okuyan kişiler çok okumanın beraberinde getirdiği
zengin kelime dağarcığına sahip oldukları için, hikmetli ve
etkileyici konuşarak hitap ettikleri kişilerde etki de uyandırırlar. Bu etki ise insanlarla ilişkileri güçlendirmekte, kişiye
daha sosyal bir karakter kazandırmaktadır. Dahası geniş
kelime dağarcığı, insanın daha fazla kavramla düşünebilmesini de sağlar. Yani düşünce kapasitesini ve kültür düzeyini artırır.


Boş zamanlarını, çoğu zaman hiçbir yararlı bilgi aktarmayan
televizyon karşısında geçirmek yerine kitap okuyarak değerlendiren bu kişiler, edindikleri bilgi ve kültür sonucunda aynı
zamanda toplum içinde etkin bir kişiliğe sahip olurlar. Tüm
bu özellikler, kişilerin öncelikle kendileri için okumaları gerektiğinin çok önemli bir göstergesidir. Okuyarak kendini
geliştiren kişiler ise elbette çevrelerinde gelişen olaylara da
hakim olacak ve toplum içinde eğitim seviyesinde zamanla
bir ilerleme sağlanacaktır.
Genellikle iş sonrası veya evde televizyon karşısında
amaçsızca, kanal kanal dolaşarak boşa geçirilen zamanlar,
kitap okuyarak geçirilebilecek en verimli zamanlardır. Bunun
yanı sıra otobüs, tren, taksi ve uçak gibi ulaşım araçlarında
seyahat ederken zorunlu olarak geçen boş zamanlar da kitap
okuyarak değerlendirilebilecek anlardır. Özellikle bekleme
yapılan yerlerde kitap okumak, geçirilen zamanı hem zevkli
hale getirecek hem de kişinin yeni bir şey daha öğrenmesine
vesile olacaktır.
Bu konuda gelişmiş ülkelerin çizdiği tablo oldukça etkilidir.
Sahip olunan her boş anda yanlarında bulunan kitabı okuyan
Batılılar, kitap okuma alışkanlığının en güzel örneklerini sergilemektedirler.
Yazı boyunca konu edilen okuma alışkanlığı Yüce Allah’ın
Kuran’da dikkat çektiği önemli bir konudur. Peygamberimiz
(sav)’e ilk vahyedilen ayette, “Yaratan Rabbin adıyla oku.”
(Alak Suresi, 1) şeklinde buyrulması okumanın önemli bir
özellik olduğunun göstergesidir.
Ayrıca unutulmamalıdır ki, Yüce Allah’a olan sevgi, O’nun
yarattığı varlıklardaki üstün ve kusursuz özelliklerin okuyarak
öğrenilmesi ile daha da artacaktır. Yaratılış delilleri
müminlerin üstün güç sahibi, her şeyin Yaratıcısı Rabbimizden gereği gibi korkmasına da vesile olacaktır.

Göklerdeki, yerdeki ve ikisi arasındaki her şeyin Yaratıcısı
olan Allah Kuran’da şöyle buyurmuştur:
“Allah’ın gökyüzünden su indirdiğini görmedin mi? Böylece
Biz onunla, renkleri değişik olan meyveler çıkardık. Dağlar￾dan da beyaz, kırmızı renkleri değişik ve siyah yollar (kıldık).
İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle
değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise Allah’tan ancak alim
olanlar ‘içleri titreyerek- korkar’. Şüphesiz Allah, üstün ve
güçlü olandır, bağışlayandır.” (Fatır Suresi, 27-28)