İyi Bir İlk İzlenim Bırakmanın Yolları

Gofmann , izlenimi  ‘’Gündelik durumlar içinde bireyin kendini başkalarına sunuş tarzı, başkalarının onun hakkında biçimlendirdikleri izlenimleri ve bireyin onlarla birlikte iken yapabileceği ve yapamayacağı şeyleri düzenleyiş ve kontrol ediş biçimidir.’’şeklinde  tanımlamıştır ( Ünaldı, 2005: 14-15) .

Sosyal bir varlık olan birey, hayatının her alanında yeni ortamlara girmek durumunda kalmaktadır. Bu yeni ortamlarda insanlar üzerinde bıraktığı ilk izlenim, insanların yaşamlarının büyük bir kısmını etkilemektedir. Bir iş görüşmesine gitmek, yeni biriyle tanışmak, iş gereği insanlarla iletişim halinde olmak gibi durumlarda insanlar üzerinde bıraktığınız ilk izlenim, insanların sizin hakkınızdaki düşüncelerinin büyük bir kısmını  oluşturmaktadır. Bu yüzden iş hayatında belirlediğiniz hedeflere ulaşmak, insanlarla iyi bir iletişim kurmak ve bu iyi ilişkilerin yol açtığı olanaklara sahip olmak için ilk izlenimin önemi çok büyüktür.

İyi bir ilk izlenim oluşturmanın yolları :

 

  • Beden dili ve doğru duruş

Postrünüzün düzgün olması kendinize güveninizin olduğunuzun bir göstergesidir. Dik bir şekilde oturmanız aynı zamanda beden dilinizin açık olması da çok önemlidir. Ellerinizi ve kollarınızı birleştirmek yerine açık şekilde durması, omuzlarınızın birbirine yakın durması yerine geniş durması sizin iletişime daha açık olduğunuzu ve kendinizin rahat hissettiğinizin bir göstergesidir

  • Ortama uygun giyinmek

Dış görünüşünüz, ortama uygun giyinmeniz ,giysilerinizin temiz ve tertipli olması insanlara bırakacağınız izlenimin büyük bir kısmını oluşturuyor. Güzel ve özenli giyinmeniz kendinize güvendiğinizi ve değer verdiğinizi gösterir.

  • Akıcı Konuşma

İyi bir izlenim için dış görünüşten sonra en  önemli olan hususlardan biri de akıcı konuşmadır. Söylemek istediklerinizi net ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek, cümlenin akışını bozacak ‘’ımm , şeyy.’’ gibi söylemlerden uzak durmak gerekmektedir. Nefesinizi doğru kullanarak konuşmak, çok hızlı veya yavaş konuşmamak, ses tonunuzun çok yüksek veya çok kısık olmaması da akıcı konuşmanın birer parçasıdır.

  • Göz teması

Karşıdaki kişiyle konuşurken gözlerinin içine bakmak , gözleri kaçırmamak kişinin kendine olan güveni gösterir. Bu yüzden ilk iş görüşmelerinde, biriyle ilk tanıştığınızda iyi bir izlenim bırakmak istiyorsanız. Göz teması kurmaya özen gösterin.

  • Kendine güven

Kendinize olan güveninizi karşınızdaki kişiye gösterin. Bunu sözel olarak ifade etmektense , sözel olmayan davranışlarla göstermeye çalışın; duruş, ses tonu, gülümseme ,jest ve mimiklerinizle bir bütün olarak yansıtmaya çalışın.

  • Gülümseyin

Gülümseyen insanlar, somurtkan insanlara oranla daha çok akıllarda kalır. Güler yüzlü olduğunuz zaman insanlar sizin yanınızda kendilerini daha rahat ve güvende hissederler. Bu da onların gülümsemesine neden olur ve sizinle daha çok iletişime geçmek isterler.

  • Karşınızdaki kişiyi dikkatlice dinleme

İyi bir izlenim bırakmak için sadece iyi bir konuşmacı olmak yetmez aynı zamanda iyi bir dinleyici olmak gerekir. Konuştuğunuz kişinin dediklerini dikkatlice dinlemek, doğru zamanlarda doğru sorular sormak yani karşıdaki kişiyi ve dediklerini önemsediğinizi belli etmeniz gerekmektedir.

  • Kendi hayatından ve başarılarından çok sık bahsetmeme

Kendinden ve başarılarından çok sık bahseden insanlar iyi bir izlenim bırakmazlar. Sohbetin akıcı olması için konuşan iki kişinin de kendinden bahsetmesi, birbirleri hakkında sorular sorması önemlidir. İnsanlar konuştukları kişinin çok sık kendinden ve hayatındaki detaylardan bahsetmesinden sıkılırlar.

  • Bilmediği konularda konuşmama

Bilmediğiniz konularda bilmiyorum, bu konu hakkında bir fikrim yok diyebilmek de özgüven sahibi olmanın bir göstergesidir. Bu  sebeple bilmediğiniz konular hakkında konuşmamanız iyi bir ilk izlenim açısından önemlidir.

  • Konuşmaya istekli olduğunuzu belli edin

Bu bir iş görüşmesi ise işi istediğinizi, yeni birileri ile tanışmak ise o kişiyi tanımak istediğinizi sözlü ve sözsüz mesajlarla gösterin. Karşınızdaki kişiyle konuşmak istediğinizi , göz temasıyla, karşınızdaki kişi konuşurken başınızı sallamanızla, ve sorduğunuz sorularla belli etmeniz gerekir. Aynı zamanda konuştuğunuz konu hakkında , doğru zamanda detaylar vererek konuşmak istediğinizi gösterebilirsiniz.