Etkili İletişim Yollarının Başlıca Unsurları

İletişim hayatımızın her alanında mevcut ;  iş yerlerinde, otobüste, ailemizle, arkadaşlarımızla, gelişen teknolojimizle sosyal medya aracılığı ile de sürekli iletişim halindeyiz. Etkili iletişim yollarının başlıca unsurlarına başlamadan önce bu nedir onu açıklayalım . Konuştuğumuz kelimelerin iletişim halinde olduğumuz kişiye en etkin ve yalın olarak aklımızdan geçtiği şekilde anlatmak diyebiliriz.

Etkili iletişim yollarının başlıca unsurlarına baktığımız zaman;

 • Kişinin konuşma şekli .
 • Kelime haznesinin zenginliği .
 • Sesinin tonu ve vurguları .
 • Bedenin duruşu, jest ve mimikleri kullanma şekli .

gibi özellikler başlıca önemini korumaktadır.

Sık Kullandığımız İletişim Yolları

 1. Sözlü olan iletişim : İki veya daha fazla kişinin karşılıklı olarak konuştuğu iletişimdir.
 2. Yazılı İletişim :  Günümüz teknolojisinin son hali ile  e-posta , whatsapp  vb. veya eskiden daha fazla kullanılan faks, mektup gibi iletişim araçlarıdır.
 3. Hareketlerle Yapılan İletişim : Jestlerin veya mimiklerin kullanımı başta olmak üzere çeşitli hareketlerle verilmek istenen mesajın aktarılmasıdır.

Başlıca Etkili İletişim Becerileri

 • Kişinin kendini tanıması .
 • Konuştuğumuz, iletişim halinde olduğumuz kişiyi ilgili dinlemek.
 • Hoşgörülü olup empati ile karşımızdakinin yerine kendimizi koymak.
 • Kendimizi doğru ifade etmek.
 • Beden dilimizi, jestlerimizi ve göz kontağı gibi iletişim için önemli olan unsurları doğru kullanmak.

Kaliteli Dinleyicinin Özellikleri

 • Dikkatini sadece konuşmacıya verir.
 • Konuşmacının sözünü yarıda kesmez.
 • Göz teması kurmaktan kaçınmaz.
 • Ön yargılı değildir.
 • Konuşmacının sadece sözlerine değil aynı zamanda sözsüz olan mesajlarını da takip eder.
 • Konuşmacının anlatmak istediği duygu ve düşünceleri anladığını belirten sözlü ve sözsüz ifadelerde bulunur.

Etkili İletişim Yollarının Başlıca Unsurlarında Yapılan Hatalar

 • Suçlamalı şekilde konuşmak.
 • Alay eder gibi hal ve hareket sergilemek.
 • Emir vererek iletişim halinde bulunmak.
 • Konuyu saptırarak farklı yerlere kaydırmak.
 • Olayı anlamadan yargılamaya çalışmak.
 • Gereksiz yere sık sık eleştiride bulunmak.
 • Sürekli öğüt vererek karşımızdakini değersizleştirmek.