Swot Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

                Swot Analizi, herhangi bir işletme veya kişinin kendini tanıması, karar alma süreçlerinde doğru ve kararlı adımlar atabilmesi için kullanılabilecek bir tekniktir. Swot kelimesi, kişiler ve işletmeler için 4 ana unsur olan kelimelerin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşur.

Buna göre SWOT kelimesi;

1.Strengths (Güçlü yönler)

2.Weaknesses (Zayıf yönler)

3.Opportunities (Fırsatlar)

4.Threats (Tehditler)

olarak ifade edilir.

                Swot kelimesi için Türkçe çevirilerde, güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit kelimelerinin baş harfleriyle oluşturulan ‘GZFT’ kısaltması da kullanılmaktadır.

                Her işletmenin veya kişinin güçlü ve zayıf yönleri olduğu gibi dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehdit alanları da vardır. Bu yönler ve alanlar doğru bir şekilde analiz edilip değerlendirilirse, işletmeler için performans artışı ve prestij sağlanırken, kişilerde de başarılı bir kariyer oluşturulmuş olacaktır.

                Swot Analizinin başlıca amacı, herhangi bir konu hakkında karar verme sürecinde, konuya ait güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyarak avantajlı ve dezavantajlı durumları bir bütün halinde inceleyip değerlendirmektir. Bu değerlendirme sonunda gerek işletmeler için gerekse de kişisel olarak verilecek olan bütün kararlar tüm yönleriyle ele alınmış olacak ve daha doğru ve gerçekçi sonuçlar ortaya çıkacaktır.

                Örneğin; üniversite sınavına hazırlanmadan önce Swot Analizi yapan bir öğrenci düşünelim. Bu öğrenci, kendisi için belirlemiş olduğu hedefe ulaşma noktasında bir yol haritası oluşturmak amacıyla, güçlü yanlarını ortaya koyacak (hızlı okuma yapabilme, matematikte başarılı olma vb.) ve onları geliştirme noktasında daha çok ve planlı bir şekilde çalışacaktır. Benzer şekilde zayıf yönlerini tespit ederek (tarih bilgisi eksikliği, sınav stresi, heyecan vb.) bunları giderme veya en aza indirgeme noktasında elinde bir planı olacak ve buna göre hareket edecektir. Ayrıca belirlemiş olduğu hedefe kararlı ve emin adımlarla ulaşma noktasında önüne çıkan fırsatları değerlendirecek (sınav stresi nasıl yenilir konulu seminere katılma, kütüphanede heyecanı yenmeye yönelik bir kitap görme vb.) aynı zamanda karşısına çıkan tehditlere karşı savunma mekanizması oluşturacaktır (çevre baskısını bilerek ona göre davranma, olumsuz düşünen arkadaşlarla irtibatı azaltma vb.) .

Peki, Swot Analizi Nasıl Yapılır?

                İç-Dış analizi anlamına da gelen Swot Analizi yaparken, öncelikle elimizdeki kağıda dikey ve yatay iki çizgi çizerek, büyük bir artı işareti oluşturulmalıdır.

                İçsel faktörler olan güçlü yönler (strengths) ve zayıf yönler (weaknesses) başlıkları, yatay çizginin üst kısmına ve sırasıyla soldan sağa olacak şekilde yazılmalı, dışsal faktörler olan fırsatlar (opportunities) ve tehditler (threats) ise yatay çizginin alt kısmına aynı sıra mantığı ile yazılmalıdır.

                Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler olarak 4 ana başlıkla belirlenen bu kısımların altlarına, işletme veya kişi ile ilgili değerlendirmeler yazılmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken kendinize şu soruları sorarak cevap arayabilirsiniz.

* Güçlü yönlerin her biri nasıl kullanılabilir ve geliştirilebilir?

* Zayıf yönler nasıl giderilebilir veya en aza indirilebilir?

* Her bir fırsat nasıl değerlendirilebilir ve bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanılabilir?

* Her bir tehdit nasıl savuşturulabilir, bu tehditlere karşı hangi önlemler alınabilir?

                Bu sorulara kendi bakış açınızı ve çevrenin bakış açısını düşünerek objektif olarak cevap vermek, değerlendirmeyi daha etkin kılacaktır.

                Dünyaca ünlü kahve firması Starbucks için hazırlanmış örnek bir Swot analizi aşağıda görülmektedir.

              Verilen örnekte de görüldüğü gibi Swot Analizi ile birlikte ilgili işletme güçlü ve zayıf yönleriyle beraber, fırsat ve tehdit alanlarını tüm yönleriyle ortaya koymuştur. Böylece güçlü olan yönlere odaklanılarak bu yönler ön plana çıkacak ve bu yönleri geliştirecek adımlar atılacaktır. Zayıf yönler ise tespit edilip giderilecek veya en aza indirgenecektir. Çevredeki fırsatlar kaçırılmadan değerlendirilecek ve yine çevreden gelebilecek olası tehditlere karşı rahatlıkla önlem alınabilecektir. Böylece kendimizi veya işletmemizi daha yakından tanıyarak daha gerçekçi, doğru ve somut adımlar atılabilecektir.

                Sonuç olarak Swot Analizi yapmak, sizlere belirlenen konuları hem bütün yönleriyle değerlendirme  fırsatı sunacak hem de kariyer ve kişisel gelişiminize önemli ölçüde katkı sağlamış olacaktır.