Motivasyon Nedir ?

Motivasyon Nedir ; Davranış ve uygulama olarak insanı harekete geçirip, öğrenme sürecinin de devamlılık sağlayan, itici bir güç olarak tanımlayabiliriz. Motivasyon içsel ve dışsal olarak ikiye ayrılır.

İçsel Motivasyon Nedir : Kişiyi yapacağı işe yönlendiren ihtiyaçları,arzuları ve ilgilerine göre kişinin kendi içerisindeki gücün ortaya çıkmasıdır. Kısacası içsel nedenlerin kişiyi harekete geçirmesidir. İçsel motivasyonun en önemlisi şartı kişinin kendine güvenmesidir. İçsel olarak motive olan kişinin hedefine ulaşması daha kolaydır. Kendisine inanarak başladığı  durumda etrafındaki insanların inanması daha kolay olur. Olumsuz durumda ise yani çevreden gelen yıkıcı sözler ve kötü etkilere rağmen içsel motivasyonu güçlü olan kişiler başarma azmi ve kendine inancından dolayı çok fazla etkilenmezler.

Talk Show sunucusu Oprah Winfrey şöyle söylemiştir:

Kendi hikayeni kendin yaz, kimse senin senaryonu yazmasın.

 

Dışsal Motivasyon Nedir : Kişinin başarma isteğine ek olarak, hislerini destekleyici ve teşvik edecek etkenlerin dışarıdan sağlanması anlamına gelir. Dışsal motivasyona örnek olarak, sınava çalışan bir öğrenciye düşündüğünden daha fazlasını yapabileceğini ona bildirmek diyebiliriz. Dışsal olarak motive olmak için kendi içimizde olan güveni yaptıklarımızla dışa vurarak bu işi gerçekten yapabileceğimizi etkileşim halinde olduğumuz kişileri inandırarak başlayabiliriz.

 

Başarma duygusu olan bir kişi hedeflerine ulaşırken hem içsel hemde dışsal motivasyonu diri tutmalı, birbirinden ayrı ayrı düşünmemelidir. Birisinin olmadan diğerinin olması bir şeylerin eksik kalacağı anlamına gelir.